درسگفتار سنایی شهرکتاب

دکتر کزازی در 14 شهریور ماه 1397 در ساعت 16:30 در شهرکتاب تهران درس گفتاری دارند با عنوان نازنین غزنین، از سنایی تا مولانا

 علاقه مندان می توانند در محل شهرکتاب در خیابان بهشتی تهران، خیابان احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم حضور پیدا کنند.نازنین غزنین - سنایی