سخنی از سیمرغ

این کتاب گفت و گویی است درازدامان با استاد دکتر میرجلال الدین کزازی که سامان اصفهانی با او انجام داده است. زمینه ی این کتاب تنها شاهنامه است و دامنه ای از فرهنگ ایران باستان را که برترین آبشخور ان شاهکار بی مانند است، در بر می گیرد تا ویژگی های زبانی و هنری و زیبایی شناختی و اندیشه ای را، در این نامه ی نامی گرامی. این کتاب را نشر شور آفرین، در سال 1390، به چاپ رسانده است.

ادامه